Oferta Pracowni Pomocy Psychologicznej

Oferta » Oferta zajęć terapeutycznych » Oferta Pracowni Pomocy Psychologicznej

  1. Konsultacje psychologiczne - są formą pracy z psychologiem, która zawiera w sobie określenie celu wspólnej pracy z rodziną lub poszczególnymi jej członkami, wstępne rozpoznanie problemu oraz ustalenie zasad dalszej współpracy; konsultacje psychologiczne mogą także przybierać formę krótkoterminowych oddziaływań psychologicznych o charakterze różnego rodzaju wsparcia społecznego (emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego).
    • cena: 100,00 zł./ spotkanie około 1 godziny
  2. Poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców - jest to forma pomocy psychologicznej oferowana osobom doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych; celem porady jest znalezienie z osobą szukającą pomocy, trafnych sposobów zaradczych i wyposażenie jej w nowe kompetencje życiowe.
    • cena: 100,00 zł./ spotkanie około 1 godziny
  3. Indywidualne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży - jest to forma zajęć edukacyjnych skoncentrowanych na kształtowaniu i rozwijaniu u młodego człowieka kompetencji z zakresu dojrzałości poznawczej, emocjonalnej oraz społecznej; tematyka odnosi się, między innymi, do kształtowania adekwatnych strategii zaradczych w sytuacjach trudnych; twórczych sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego, adekwatnego wyrażania i określania uczuć własnych i innych osób, w zależności od zdiagnozowania potrzeb uczestników spotkań.
    • zajęcia indywidualne: cena 80,00-100,00 zł./ 50 minut

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nami poprzez formularz w zakładce Kontakt lub telefonicznie pod numerem 720 855 377.


 

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook