Weronika Syska

Zespół Paidei » Weronika Syska

mgr psychologii

  • Magisterium: Psychologia, specjalność: Organizacja środowiska uczenia się, Psychoterapia zaburzeń psychicznych, Seksuologia kliniczna; Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.

 

O sobie:

Na co dzień pracuję w przedszkolu integracyjnym. Zainteresowania związane z psychologią rozwinęłam pełniąc funkcje wychowawcze, jako instruktorka w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W czasie studiów byłam aktywną studentką, zaangażowaną w różne działania na uczelni: między innymi w projekt AMUL (Aktywny Mały Uniwersytet Latający) w ramach, którego przygotowywałam i prowadziłam zajęcia w wielu szkołach i przedszkolach. Jestem autorką kilku publikacji- artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz rozdziałów w monografii naukowej. Brałam także udział w licznych konferencjach, głównie prowadząc warsztaty dla nauczycieli. 

Moje zainteresowania naukowe skupiłam wokół psychologii rozwoju człowieka, dlatego też w Paidei, jako psycholog dziecięcy pracuję z dzieckiem i jego rodziną prowadząc konsultacje, poradnictwo oraz indywidualne i grupowe zajęcia wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Jestem zdania, że dobra pomoc psychologiczna jest zawsze efektem współpracy dwóch ekspertów w swoich dziedzinach: psychologa i rodzica, dlatego zawsze podkreślam rolę rodzica, jako najważniejszej osoby towarzyszącej dziecku i tworzącej warunki jego rozwoju.

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook