Nowoczesna edukacja dla każdego dziecka...

Aktualności » Nowoczesna edukacja dla każdego dziecka...

Kuferek matematyczny  NOWOŚĆ 

radość / nauka /zabawa

Edukacja matematyczna dzieci jest trudna - uważąją nauczyciele. Aż 40% uczniów edukacji wczesnoszkolnej przejawia problemy w liczeniu - donoszą badania. Uczniowie coraz częściej przejawiają spadek motywacji, trudności z koncentracją uwagi, poprawną komunikacją i inne. A matematyka zwana królową nauk kształtuje nasz obecny świat w większym stopniu niż jakakolwiek inna dziedzina wiedzy.

Jak zatem sprawić, aby dzieci na początku edukacji szkolnej chciały odkrywać jej tajemnice z radością i zainteresowaniem? Jak odkryć potencjał matematyczny w każdym dziecku i rozwijać jego zdolności matematyczne, aby umiało kreatywnie rozwiązywać problemy, myślało samodzielnie i logicznie?

Edukacja matematyczna z Kuferkiem poprzez wykorzystanie bajki matematycznej pobudza zainteresowanie dzieci tym, co jest niezwykłe i nieoczekiwane. Pozwala osiągnąć wysoką motywację do nauki matematyki w warunkach dobrej zabawy. Wykorzystanie narzędzi TOC /GAŁĄZKI LOGICZNEJ, CHMURKI, DRZEWKA AMBITNEGO CELU/ rozwija umiejętności logicznego, twórczego i krytycznego myślenia, a bajkowy bohater sprawia, że świat matematyki staje się fascynujący i przyjazny.

Zajęcia z Kuferkiem matematycznym oparte są na procesie, podczas którego dziecko nabywa obok umiejętności matematycznych równie ważne umiejętności społeczne: porozumiewanie się i współpracowanie oraz kształtuje odporność emocjonalną.

Oferta zajęć popołudniowych z Kuferkiem matematycznym skierowana jest do dzieci z klasy drugiej, trzeciej, czwartej szkoły podstawowej. Trwają zapisy. 

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook