Joanna Kulaszyńska

Zespół Paidei » Joanna Kulaszyńska

mgr pedagogiki - dyplomowany nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, matematyk

 • Studia magisterskie - Rewalidacja upośledzonych umysłowo na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna na WSP w Zielonej Górze.
 • Studia podyplomowe - Matematyka na UAM w Poznaniu.

 

O sobie:

Mam 15-letnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w szkole podstawowej i gimnazjum. Aktualnie jestem nauczycielem matematyki, terapeutą (Bajkoterapia i rozwijanie kompetencji matematycznych).

 

Inne formy doskonalące warsztat pracy pedagoga - terapeuty (wybór):

 • Biblioterapia - jako metoda wspierająca proces dydaktyczny. Kurs kwalifikacyjny, organizator: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
 • Bajka, metafora i wizualizacja jako metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka. Kurs doskonalący, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.   
 • Innowacyjne metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego. Kurs doskonalący, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
 • Uśmiechnij się. Warsztat doskonalący z elementami biblioterapii , organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
 • Zastosowanie biblioterapii w terapii pedagogicznej. Kurs doskonalący, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp. 
 • Aktywizujące metody nauczania matematyki w szkole podstawowej. Kurs doskonalący, organizator:  WOM w Gorzowie  Wlkp. 
 • Praca z uczniem szkoły podstawowej mającym trudności z matematyką. Kurs doskonalący, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
 • Gry i zabawy logiczne w rozwijaniu inteligencji matematycznej dzieci. Kurs doskonalący, organizator: WOM w Gorzowie Wlkp.
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook