Cennik

Konto Bankowe

PAIDEIA - Pracownie Edukacji i Terapii dla Dziecka, dla Rodziców

ul. Łokietka10 lok.3

66-400 Gorzów Wlkp.

nr konta: 71 1160 2202 0000 0002 4796 9162

Millennium Bank

Cennik zajęć terapeutycznych Stawka w PLN
Pomoc psychologiczna   
Konsultacje psychologiczne - spotkanie ok. 1 godz. 80,00/100,00
Poradnictwo psychologiczne - spotkanie ok. 1 godz. 80,00/100,00
Psychoedukacja / 50 min. / zajęcia indywidualne 80,00/100,00
Psychoedukacja / 50 min. / zajęcia grupowe 40,00
Terapia psychologiczna - indywidualna / 50 min.  80,00 
   
Integracja Sensoryczna  
Konsultacje / spotkanie ok. 1 godz. 70,00
Diagnoza / w ramach 3-4 spotkań z dzieckiem / 1 spotkanie 50 min. 70,00
Terapia indywidualna / 50 min. 70,00
   
Terapia Logopedyczna  
Konsultacje logopedyczne / spotkanie ok. 1 godz. 70,00
Diagnoza logopedyczna / w ramach zajęć 50 min. 70,00
Terapia indywidualna / 50 min. 70,00
Pomoc Pedagogiczna i Profilaktyka Trudności Szkolnych  
Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne / spotkanie ok. 1 godz. / psycholog 80,00/100,00
Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne / spotkanie ok. 1 godz. / pedagog 70,00
Diagnoza/ w ramach zajęć 50 min. / psycholog 80,00/100,00
Diagnoza/ w ramach zajęć 50 min. / pedagog 70,00
   
Terapia pedagogiczna/terapia psychologiczna/ 50 min. / indywidualne 70,00/80,00
Terapia pedagogiczna/terapia psychologiczna/ 50 min. / w zespole 2-3 uczestników 40,00
Terapia pedagogiczna/ Dziecięca matematyka / 50 min. / w zespole 2-3 uczestników 40,00
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne / W kręgu baśni / 50 min. / indywidualne 70,00
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne / W kręgu baśni / 50 min. / grupowe 40,00
Terapia bajką / zajęcia grupowe 40,00
   
Cennik zajęć edukacyjnych - dla Dziecka  
Program literacki / Klucz do uczenia się-moduł pojedynczy / 45 min. / grupa 4 - 6 dzieci  25,00

Od bazgrania do pisania / Klucz do uczenia się-moduł pojedynczy / 45 min. / grupa 4 - 6 dzieci 

25,00
Logika / Klucz do uczenia się-moduł pojedynczy / 45 min. / grupa 4 - 6 dzieci  25,00
Konstrukcje / Klucz do uczenia się-moduł pojedynczy / 45 min. / grupa 4 - 6 dzieci 25,00
Program literacki oraz Konstrukcje / Klucz do uczenia się-moduły łączone / 2 x 45 min. / grupa 4 - 6 dzieci  40,00
Program literacki oraz Od bazgrania do pisania / Klucz do uczenia się-moduły łączone / 2 x 45 min. / grupa 4 - 6 dzieci  40,00
Kuferek tajemnic / 50 min. / grupa 4 - 8 dzieci / dodatkowo jednorazowy zakup materiałów dla dziecka w cenie 35,00 zł. regulowanej przez TOC Polska - dystrybutora pakietu 30,00
Kuferek matematyczny / 50 min. / grupa 4 - 8 dzieci /dodatkowo jednorazowy zakup materiałów dla dziecka w cenie 45,00 zł. regulowanej przez TOC Polska - dystrybutora pakietu 30,00
Zajęcia muzyczno - rytmiczne  25,00
Zabawy fundamentalne / zajęcia rozwojowe - dla dzieci powyżej 2 roku życia 25,00
Cennik zajęć edukacyjnych - dla Rodziców  
Warsztatowo - szkoleniowe zajęcia dla rodziców / 3 x 45 min. 80,00  uczestnik

 

PAIDEIA - Pracownie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych zajęć oraz modyfikacji cen za prowadzone zajęcia.

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook