Angelika Kornaś

Zespół Paidei » Angelika Kornaś

mgr pedagogiki - terapeuta

  • Studia magisterskie: specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Studia podyplomowe: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapię pedagogiczną - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

 

O sobie:

Jestem młodym pedagogiem, który wciąż doskonali swoje umiejętności. Swoje doświadczenie zawodowe  zdobywałam  głównie na praktykach w takich miejscach jak szkoła, przedszkole, obóz socjoterapeutyczny czy poradnia psychologiczno – pedagogiczna. Od wielu lat jestem także czynną instruktorką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, gdzie podejmuję pracę wychowawczą zarówno z małymi dziećmi jak i młodzieżą. Poprzez wspólne, zbiórki, obozy i wyjazdy rozwijamy nasze pasje, uzdolnienia i umiejętności, odkrywamy, co nieodkryte, kształtujemy charaktery w myśl ideałów harcerskich.

Swoje działania w pracy pedagoga opieram na stwierdzeniu, że całe wychowanie i nauczanie nie byłoby wiele warte gdyby traciło się przez nie odwagę i radość. Przecież to właśnie aktywność dziecka, jego kreatywność i pomysłowość są podstawą najpełniejszego rozwoju. Swoje miejsce w Paidei wiąże zatem z Pracownią Nowoczesnej Edukacji, gdzie w ramach pakietu edukacyjnego „Kuferek Tajemnic” w sposób aktywny i twórczy wspólnie  z dziećmi będziemy rozwijać nasze krytyczne myślenie, przewidywać konsekwencje podejmowanych przez nas decyzji a tym samym brać za nie odpowiedzialność, efektywnie rozwiązywać problemy, dostrzegać i komunikować nasze potrzeby, a dzięki temu  nawiązywać lepsze relacje w naszym najbliższym otoczeniu.

 

Inne formy doskonalące warsztat pracy pedagoga (wybór):

  • Seminarium dla kierowników wycieczek, organizator: Art Universal w Gorzowie Wlkp.
  • Kurs instruktażowy dla Kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, organizator: Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP w Szczecinie.
  • „Jak pracować z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”. Warsztaty, organizator: Centrum Szkoleniowe KLANZA, oddział w Poznaniu.
  • Praca z osobami niepełnosprawnymi. Warsztaty, organizator: Zespół ds. działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Pełnia” przy Głównej Kwaterze Organizacji Harcerek ZHR.
Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook